Daisuke e Misaki #27 (+18)

Yasuhiro e Yoruichi #8

Atsushi e Kaoru #29

Tsubaki e Izumi #2

Keisuke e Miruko #10 (+18)