Keisuke e Miruko #14

Ritsu e Etsuo #11 (18)

Ikuma e Taa #52 (+18)

Kazuma e Asahi #57

Masashi e Katsuragi #8